Hlášení pojistné události

Co je třeba udělat v případě pojistné události?

Pokud nehoda nebo úraz vyžaduje transport, zásah lékaře či jiných záchranných složek, bez prodlení kontaktujte horskou službu v místě, kde se nacházíte, případně volejte nouzovou linku 112 (kdekoli v Evropě).

Až teprve následně vám společnost organizující záchranu vystaví fakturu za záchrannou nebo pátrací akci. Na vás je předání této faktury včetně všech dalších dokladů za uskutečněné výdaje na likvidační společnost v Rakousku k úhradě a současně zaslat i formulář s hlášením pojistné události a dalšími dokumenty.

Nezapomeňte

Před repatriací, před převozem, před lékařským ošetřením v zahraničí spojeným s hospitalizací a před převozem v tuzemsku (nikoliv před záchrannou akcí) je bezpodmínečně nutné kontaktovat nonstop službu 24-h-Notfallservice (jinak bude uhrazena částka nejvýše 750 EUR):
Europ Assistance tel. +43 (0) 125 33 798 / e-mail: aws@alpenverein.at

Mějte na paměti, že pojistitel uhradí prokázané výdaje za nezbytné lékařské ošetření při pobytu v nemocnici

 • v Rakousku: v rámci obecné kategorie poplatků ve veřejných nemocnicích,
 • mimo Rakousko: ve veřejných nemocnicích

Hlášení pojistné události

Až budete zpětně žádat o náhradu vzniklých výdajů, je nutno především podat hlášení pojistné události a k němu připojit:

 • Kopii vašeho členského průkazu.
 • Kopii potvrzení o úhradě členských příspěvků (vystavíme na vyžádání).
 • Originál faktury a doklady o úhradách, které bezprostředně souvisejí s pojistnou událostí (tj. za transport, pobyt v nemocnici, ambulantní ošetření, léky…). Nezapomeňte si uschovat kopii.
 • Kopii lékařské zprávy s popisem onemocnění, popisem lékařského výkonu, dobou ošetření.
 • Potvrzení o vyrovnání závazků od vaší zdravotní pojišťovny (např. VZP, OZP apod.).
 • Očíslovaný seznam všech těchto příloh.

Všechny dokumenty zašlete na adresu:
KNOX Versicherungsmanagement GmbH

Resselstraße 33
6020 Innsbruck, Österreich

Veškerá hlášení škodní události musí být vyplněna v němčině nebo v angličtině. Překlady do češtiny slouží pouze jako pomůcka. Hlášení v češtině nemůže bohužel pojistitel přijmout!

Dokumenty ke stažení

Alpenverein Premium - formulář hlášení pojistné události (162.89 KB)

Formulář hlášení pojistné události - právní ochrana / česky (180.86 KB)

Formulář hlášení pojistné události - právní ochrana / deutsch (266.36 KB)

Formulář hlášení pojistné události - právní ochrana / english (235.88 KB)

Formulář hlášení pojistné události - odpovědnost za škody / česky (297.55 KB)

Formulář hlášení pojistné události - odpovědnost za škody / deutsch (234.85 KB)

Formulář hlášení pojistné události - odpovědnost za škody / english (268.33 KB)

Formulář hlášení pojistné události - právní ochrana / česky (250.29 KB)

Formulář hlášení pojistné události - léčebné výlohy a záchrana / česky (308.8 KB)

Formulář hlášení pojistné události - léčebné výlohy a záchrana / deutsch (215.9 KB)

Formulář hlášení pojistné události - léčebné výlohy a záchrana / english (306.08 KB)

 

V případě záchranných akcí

Pokud obdržíte fakturu od záchranné služby, není nutné tuto fakturu platit, nýbrž originál zašlete na adresu:
KNOX Versicherungsmanagement GmbH
Resselstraße 33
6020 Innsbruck, Österreich

V některých státech (zejména mimo území Evropy) je nutné být připraven i na platbu v místě za zásah vrtulníkem (platební kartou, v hotovosti), v tomto případě platbu uhradíte. Fakturu za záchranou akci a doklad o úhradě následně pošlete opět na KNOX Versicherungsmanagement a částka vám bude navrácena na váš účet.

Ambulantní lékařské výkony a služby (včetně nákupu léků)

Výlohy za ambulantní ošetření si hradí nejdříve každý člen sám a jsou mu proplaceny až zpětně (v rámci pojištění Alpenverein je u ambulantního ošetření spoluúčast 70 €). Faktura od lékaře musí obsahovat následující údaje: jméno a datum narození ošetřené osoby, popis nemoci, způsob a čas ošetření, doklad o zaplacení. Faktury je třeba předložit na zdravotní pojišťovně nejpozději do 6 měsíců od ukončení cesty s vyrozuměním zdravotní pojišťovny.

Hospitalizace a transport

Před repatriací, převozem, lékařským ošetřením v zahraničí spojeným s hospitalizací a přepravou v tuzemsku (ne při zachraňování) se bezpodmínečně spojte s 24 hodinovou službou pro naléhavé případy (jinak bude uhrazena částka maximálně 750,- EUR)

Pojistitel uhradí prokázané výdaje za nezbytné lékařské ošetření při pobytu v nemocnici

 • v Rakousku: v rámci obecné kategorie poplatků ve veřejných nemocnicích,
 • mimo Rakousko: ve veřejných nemocnicích

SOS Service (non-stop služba):
Europ Assistance +43 (0) 125 33 798

Při hlášení události na Europ Assistance od vás bude vyžadováno:

 • jméno, adresa, datum narození a členské číslo Alpenvereinu postiženého,
 • adresu nemocnice, ve které se nachází,
 • telefon na ošetřujícího lékaře.

Předpokladem pro repatriaci je vedle schopnosti přepravy pojištěnce skutečnost,

 • že je zdravotní stav přepravované osoby životně ohrožen nebo,
 • že není na základě lékařského zabezpečení v místě zajištěno ošetření odpovídající standardu v místě stálého bydliště nebo,
 • že lze předpokládat více než pětidenní hospitalizaci v nemocnici.

Převoz (do nemocnice, převoz do místa trvalého bydliště či repatriace) musí být zajištěn smluvní organizací uvedenou na členské kartě.